KINGSTON

h2

h2

KINGSTON

 • - Dung lượng: 1 x 4GB
 • - Thế hệ: DDR4
 • - Bus: 2400MHz
 • - Cas: 17
6-3585.jpg

RAM laptop Kingston KCP424SS6/4FR (1x4GB) DDR4 2400MHz

Giá: 600.000đ

 • - Dung lượng: 1 x 8GB
 • - Thế hệ: DDR4
 • - Bus: 3200MHz
 • - Cas: 16
5-1266.jpg

RAM desktop Kingston HyperX Predator RGB HX432C16PB3A/8 (1x8GB) DDR4 3200MHz

Giá: 1.650.000đ

 • - Dung lượng: 1 x 8GB
 • - Thế hệ: DDR3
 • - Bus: 1600MHz
 • - Cas: 11
4-8926.jpg

RAM desktop Kingston KVR16N11/8 (1x8GB) DDR3 1600MHz

Giá: 1.010.000đ

 • - Dung lượng: 2 x 8GB
 • - Thế hệ: DDR4
 • - Bus: 3200MHz
 • - Cas: 17
3-5621.jpg

RAM Kingston Hyper X Predator 2x8GB DDR4 3200MHz - HX432C16PB3AK2/16

Giá: 3.290.000đ

 • - Dung lượng: 1 x 4GB
 • - Thế hệ: DDR3
 • - Bus: 1600MHz
 • - Cas: 11
2-5154.jpg

RAM desktop Kingston KVR16N11S8/4 (1x4GB) DDR3 1600MHz

Giá: 590.000đ

 • - Dung lượng: 1 x 16GB
 • - Thế hệ: DDR4
 • - Bus: 2666MHz
 • - Cas: 19
1-5290.jpg

RAM laptop Kingston KVR26S19D8/16 (1x16GB) DDR4 2666MHz

Giá: 1.990.000đ

 • - Dung lượng: 1 x 4GB
 • - Thế hệ: DDR4
 • - Bus: 2400MHz
 • - Cas: 15
ram-pc-hyperx-3966.jpg

RAM desktop Kingston HyperX Fury HX424C15FB/4 (1x4GB) DDR4 2400MHz

Giá: 730.000đ

- Dung lượng: 1 x 8GB
- Thế hệ: DDR4
- Bus: 2666MHz
- Cas: 19

ram-pc-9337.jpg

RAM desktop KINGSTON (1 x 8GB) DDR4 2666MHz (KVR26N19S8/8)

Giá: 1.050.000đ

 • - Dung lượng: 1 x 8GB
 • - Thế hệ: DDR4
 • - Bus: 2400MHz
 • - Cas: 17
ram-ecc-8979.jpg

RAM server Kingston KSM24ES8/8ME (1x8GB) DDR4 ECC 2400MHz

Giá: 1.490.000đ

 • - Dung lượng: 1 x 8GB
 • - Thế hệ: DDR4
 • - Bus: 2400MHz
 • - Cas: 17
ram-laptop-628.jpg

RAM laptop Kingston KVR24S17S8/8 (1x8GB) DDR4 2400MHz

Giá: 1.050.000đ

 • - Dung lượng: 1 x 8GB
 • - Thế hệ: DDR4
 • - Bus: 2666MHz
 • - Cas: 19
ddr4-8g-9683.jpg

RAM laptop Kingston KVR26S19S8/8 (1x8GB) DDR4 2666MHz

Giá: 1.050.000đ

 • - Dung lượng: 1 x 8GB
 • - Thế hệ: DDR4
 • - Bus: 2666MHz
 • - Cas: 19
ddr4-8g-3333.jpg

RAM laptop KINGSTON (1 x 8GB) DDR4 2666MHz (KVR26S19S8/8FE)

Giá: 1.050.000đ

 • - Dung lượng: 1 x 4GB
 • - Thế hệ: DDR4
 • - Bus: 2666MHz
 • - Cas: 19
ddr4-8935.jpg

RAM desktop KINGSTON (1 x 4GB) DDR4 2666MHz (KVR26N19S6/4)

Giá: 550.000đ

 • - Dung lượng: 1 x 8GB
 • - Thế hệ: DDR3L
 • - Bus: 1600MHz
 • - Cas: 11
ram-laptop-8g-ddr3l-160.jpg

RAM laptop Kingston KVR16LS11/8 (1x8GB) DDR3L 1600MHz

Giá: 1.150.000đ

 • - Dung lượng: 1 x 4GB
 • - Thế hệ: DDR3L
 • - Bus: 1600MHz
 • - Cas: 11
ram-laptop-8g-ddr3l2-6216.jpg

RAM laptop Kingston KVR16LS11/4 (1x4GB) DDR3L 1600MHz

Giá: 610.000đ

 • - Dung lượng: 1 x 8GB
 • - Thế hệ: DDR4
 • - Bus: 2400MHz
 • - Cas: 17
ram-laptop-8g-tinviettin-9688.jpg

RAM laptop KINGSTON (1 x 8GB) DDR4 2400MHz (KVR24S17S8/8FE)

Giá: 1.050.000đ

 • - Dung lượng: 1 x 4GB
 • - Thế hệ: DDR4
 • - Bus: 2666MHz
 • - Cas: 19
ram-laptop-4g-tinviettin-4737.jpg

RAM laptop Kingston KVR26S19S6/4 (1x4GB) DDR4 2666MHz

Giá: 610.000đ

 • - Dung lượng: 1 x 4GB
 • - Thế hệ: DDR4
 • - Bus: 2400MHz
 • - Cas: 17
ram-laptop-4g2-218.jpg

RAM laptop Kingston KVR24S17S6/4 (1x4GB) DDR4 2400MHz

Giá: 610.000đ

 • - Dung lượng: 2 x 16GB
 • - Thế hệ: DDR4
 • - Bus: 3200MHz
 • - Cas: 16
hp-9480-tinviettin-2882.jpg

RAM desktop KINGSTON HyperX Fury RGB 32GB (2 x 16GB) DDR4 3200MHz (HX432C16FB3AK2/32)

Giá: 4.790.000đ

 • - Dung lượng: 2 x 8GB
 • - Thế hệ: DDR4
 • - Bus: 3200MHz
 • - Cas: 16
hp-9480-tinviettin-6202.jpg

RAM desktop KINGSTON HyperX Fury RGB 16GB (2 x 8GB) DDR4 3200MHz (HX432C16FB3AK2/16)

Giá: 2.590.000đ

-19.1%
 • - Dung lượng: 1 x 8GB
 • - Thế hệ: DDR4
 • - Bus: 2666MHz
 • - Cas: 16
hp-9480-tinviettin-172.jpg

RAM desktop KINGSTON Fury Black (1 x 8GB) DDR4 2666MHz (HX426C16FB3/8)

Giá: 890.000đ

1.100.000đ

Zalo
favebook
icon-hotline0