BOARD MẠCH PLC

h2

h2

BOARD MẠCH PLC

 • Board PLC Mitsubishi FX3U-56MR-6AD-2DA 32 ngõ vào NPN, 24 ngõ ra Relay, 6 đầu vào analog( 3 ngõ vào 0-10V và 3 ngõ vào 0-20mA), 2 đầu ra analog (0-10V)
 • Cổng lập trình, kết nối (1x RS232, 1x RS485)
56mr-614.jpg

Board PLC Mitsubishi FX3U-56MR-6AD-2DA

Giá: 2.300.000đ

 • 24 ngõ vào NPN, 24 ngõ ra Transistor NPN, 6 đầu vào analog( 3 ngõ vào 0-10V và 3 ngõ vào 0-20mA), 2 đầu ra analog (0-10V)
 • X0-X5 là ngõ vào xung tốc độ cao, nhận được 3 encoder AB, mặc định là 12K, có thể yêu cầu 100K
 • Y0-Y7 là ngõ ra xung tốc độ cao có thể lên đến 100K
unnamed-2-6246.jpg

Board PLC Mitsubishi FX3U-48MT-6AD-2DA

Giá: 2.200.000đ

 • Board PLC Mitsubishi FX3U-48MR-6AD-2DA 24 ngõ vào NPN, 24 ngõ ra Relay, 6 đầu vào analog( 3 ngõ vào 0-10V và 3 ngõ vào 0-20mA), 2 đầu ra analog (0-10V)
 • Cổng lập trình, kết nối (1x RS232, 1x RS485)
unnamed-2-4766.jpg

Board PLC Mitsubishi FX3U-48MR-6AD-2DA

Giá: 2.000.000đ

 • 16 ngõ vào NPN, 16 ngõ ra Transistor NPN, 6 đầu vào analog( 3 ngõ vào 0-10V và 3 ngõ vào 0-20mA), 2 đầu ra analog (0-10V)
 • X0-X5 là ngõ vào xung tốc độ cao, nhận được 3 encoder AB, mặc định là 12K, có thể yêu cầu 100K
 • Y0-Y7 là ngõ ra xung tốc độ cao có thể lên đến 100K
 • Có vùng nhớ duy trì khi mất điện.
 • Nguồn cấp 24VDC.
 • Hỗ trợ mã hóa 16-bit
 • Hỗ trợ 3 loại ngắt.
 • RS485 hỗ trợ 4 giao thức truyền thông.
32mt-6392.jpg

Board PLC Mitsubishi FX3U-32MT-6AD-2DA

Giá: 1.600.000đ

 • 16 ngõ vào NPN, 14 ngõ ra Relay, 10 đầu vào analog( 3 ngõ vào 0-10V và 3 ngõ vào 0-20mA), 2 đầu ra analog (0-10V)
 • X0-X5 là ngõ vào xung tốc độ cao, nhận được 3 encoder AB, mặc định là 12K, có thể yêu cầu 100K
 • Có vùng nhớ duy trì khi mất điện.
 • Nguồn cấp 24VDC.
 • Hỗ trợ mã hóa 16-bit
 • Hỗ trợ 3 loại ngắt.
 • RS485 hỗ trợ 4 giao thức truyền thông.
download-8485.jpg

Board PLC Mitsubishi FX3U-30MR-6AD-2DA

Giá: 1.600.000đ

 • 14 ngõ vào NPN, 10 ngõ ra Transistor NPN, 6 đầu vào analog( 3 ngõ vào 0-10V và 3 ngõ vào 0-20mA), 2 đầu ra analog (0-10V)
 • X0-X5 là ngõ vào xung tốc độ cao, nhận được 3 encoder AB, mặc định là 12K, có thể yêu cầu 100K
 • Y0-Y3 là ngõ ra xung tốc độ cao có thể lên đến 100K
 • Có vùng nhớ duy trì khi mất điện.
 • Nguồn cấp 24VDC.
 • Hỗ trợ mã hóa 16-bit
 • Hỗ trợ 3 loại ngắt.
 • RS485 hỗ trợ 4 giao thức truyền thông.
24-1350.jpg

Board PLC Mitsubishi FX3U-24MT-6AD-2DA

Giá: 1.450.000đ

 • 14 ngõ vào NPN, 6 ngõ ra Relay, 10 đầu vào analog( 3 ngõ vào 0-10V và 3 ngõ vào 0-20mA), 2 đầu ra analog (0-10V)
 • X0-X5 là ngõ vào xung tốc độ cao, nhận được 3 encoder AB, mặc định là 12K, có thể yêu cầu 100K
 • Có vùng nhớ duy trì khi mất điện.
 • Nguồn cấp 24VDC.
 • Hỗ trợ mã hóa 16-bit
 • Hỗ trợ 3 loại ngắt.
 • RS485 hỗ trợ 4 giao thức truyền thông.
24-3777.jpg

Board PLC Mitsubishi FX3U-24MR-6AD-2DA

Giá: 1.450.000đ

 • 8 ngõ vào NPN, 6 ngõ ra Transistor NPN, 6 đầu vào analog( 3 ngõ vào 0-10V và 3 ngõ vào 0-20mA), 2 đầu ra analog (0-10V)
 • X0-X5 là ngõ vào xung tốc độ cao, nhận được 3 encoder AB, mặc định là 12K, có thể yêu cầu 100K
 • Y0-Y1 là ngõ ra xung tốc độ cao có thể lên đến 100K
 • Có vùng nhớ duy trì khi mất điện.
 • Nguồn cấp 24VDC.
 • Hỗ trợ mã hóa 16-bit
 • Hỗ trợ 3 loại ngắt.
unnamed-8696.jpg

Board PLC Mitsubishi FX3U-14MT-6AD-2DA

Giá: 1.250.000đ

 • 8 ngõ vào NPN, 6 ngõ ra Relay, 6 đầu vào analog( 3 ngõ vào 0-10V và 3 ngõ vào 0-20mA), 2 đầu ra analog (0-10V)
 • X0-X5 là ngõ vào xung tốc độ cao, nhận được 3 encoder AB, mặc định là 12K, có thể yêu cầu 100K
 • Có vùng nhớ duy trì khi mất điện.
 • Nguồn cấp 24VDC.
 • Hỗ trợ mã hóa 16-bit
 • Hỗ trợ 3 loại ngắt.
 • RS485 hỗ trợ 4 giao thức truyền thông.
board-plc-mitsubishi-fx3u-14mr-6ad-2da-1774.jpg

Board PLC Mitsubishi FX3U-14MR-6AD-2DA

Giá: 1.250.000đ

Zalo
favebook
icon-hotline0