MÀN CHIẾU ĐIỆN

h2

h2

MÀN CHIẾU ĐIỆN

 • Remote sóng radio (rf) xuyên tường 
 • Chất kiệu Matte White 
 • Màn chiếu sơn tĩnh điện
 •  Hộp màn hình lục lăng
 •  Bộ cuộn màn hoàn hảo giúp kéo lên xuống trơn tru
 •  Kết cấu tự tua lên - xuống, và có thể khóa đưng màn 
1-7905.jpg

Màn chiếu điện tử Apollo 96 x 96

Giá: 2.300.000đ

 • Remote sóng radio (rf) xuyên tường 
 • Chất kiệu Matte White 
 • Màn chiếu sơn tĩnh điện
 •  Hộp màn hình lục lăng
 •  Bộ cuộn màn hoàn hảo giúp kéo lên xuống trơn tru
 •  Kết cấu tự tua lên - xuống, và có thể khóa đưng màn 
3-8873.png

Màn chiếu điện tử Apollo 70x70

Giá: 1.780.000đ

 • Remote sóng radio (rf) xuyên tường 
 • Chất kiệu Matte White 
 • Màn chiếu sơn tĩnh điện
 •  Hộp màn hình lục lăng
 •  Bộ cuộn màn hoàn hảo giúp kéo lên xuống trơn tru
 •  Kết cấu tự tua lên - xuống, và có thể khóa đưng màn 
19-7989.jpg

Màn chiếu điện Apollo 84 x 84

Giá: 2.070.000đ

Zalo
favebook
icon-hotline0