DÂY NGUỒN

h2

h2

DÂY NGUỒN

-14.3%
 • Chiều dài 4m
 • Điện áp 220V- đến 300V
 • Dòng điện áp là 10A14
740-034568-c13-c14-2-7915.jpg

Dây Nguồn C13-C14 (Dài 4m tiết diện 3X1.5mm2)

Giá: 300.000đ

350.000đ

-13.3%
 • Chiều dài 3m
 • Điện áp 220V- đến 300V
 • Dòng điện áp là 10A14
unnamed-7408.jpg

Dây Nguồn C13-C14 ( Dài 3m tiết diện 3X1.5mm2 )

Giá: 260.000đ

300.000đ

-18.2%
 • Chiều dài 2m
 • Điện áp 220V- đến 300V
 • Dòng điện áp là 10A14
d7ed597e7bcd5e4149988bd36c6f07c8-9849.jpg

Dây Nguồn C13-C14 (Dài 2m tiết diện 3X1.5mm2)

Giá: 180.000đ

220.000đ

-26.3%
 • Chiều dài 1.2m
 • Điện áp 220V- đến 300V
 • Dòng điện áp là 10A14
screenshot-1-6ad35959-2299-458b-9295-b13d2d50077e-8596.jpg

Dây Nguồn C13-C14 ( Dài 1.2m tiết diện 3X1.5mm2 )

Giá: 140.000đ

190.000đ

-33.3%
 • Điện áp 220V- đến 300V
 • Dòng điện áp là 10A14
 • Đường kinh lõi đồng là 14AWG
tb20fvorhjmpufjszfwxxae4vxa2102623938-6038.jpg

Dây Nguồn C13-C14 (Dài 1m tiết diện 3X1.5mm2)

Giá: 120.000đ

180.000đ

Zalo
favebook
icon-hotline0
code đông